Mechaniczna obróbka skrawaniem

Jedną ze świadczonych przez nas usług jest mechaniczna obróbka skrawaniem. Jest to rodzaj obróbki ubytkowej, który polega na nadawaniu kształtu, wymiarów i odpowiedniej jakości przedmiotom obrabianym poprzez usuwanie warstw naddatku w postaci wiórów. Mechanicznej obróbce skrawaniem poddać można materiały takie np.:

 • stale konstrukcyjne,
 • stale nierdzewne,
 • mosiądz,
 • brąz,
 • aluminium,
 • miedź,
 • tworzywa sztuczne.

Mechaniczne obrabianie materiałów różni się między sobą stosowanymi narzędziami oraz rodzajem ruchów, które są wykonywane z pomocą różnych narzędzi.

Podstawowe sposoby mechanicznej obróbki skrawaniem to:

 • cięcie – rozdzielanie elementu na części,
 • toczenie – zmiana kształtu danego elementu,
 • struganie – wykonywanie płaszczyzn,
 • skrawanie – usuwanie zbędnych elementów,
 • dłutowanie – pionowe struganie,
 • gięcie – trwała zmiana krzywizn obrabianego przedmiotu,
 • wiercenie – wykonywanie otworów,
 • frezowanie - umożliwia obróbkę płaszczyzn rowków kanalików powierzchni kształtowych,
 • szlifowanie – obróbka wykończeniowa,
 • dogładzanie – wykańczająca obróbka ścierna,
 • docieranie – obróbka ścierna z wykorzystaniem docieraka,
 • przeciąganie – obróbka wiórowa materiału,
 • walcowanie i prasowanie – zmiana grubości i gęstości materiału,
 • kucie – odkształcanie metali na gorąco lub na zimno,
 • cięcie plazmowe – cięcie metali z użyciem łuku plazmowego,
 • piaskowanie – czyszczenie i kształtowanie powierzchni,
 • spawanie – łączenie materiałów topliwych, głównie metali,
 • hartowanie – obróbka cieplna materiału,
 • ulepszanie cieplne – połączenie hartowania z wysokim odpuszczaniem.

Ze względu na dokładność, kształt, wymiary i strukturę obrabianej powierzchni wyróżnia się następujące rodzaje obróbki skrawaniem:

 • wiórową,
 • ścierną,
 • zgrubną,
 • kształtującą/średnio dokładną,
 • dokładną,
 • bardzo dokładną/wykańczającą
 • ultraprecyzyjną

Oferowana przez nas mechaniczna obróbka skrawaniem realizowana jest w nowoczesnym parku maszynowym, dzięki czemu możemy zagwarantować naszym klientom najwyższą jakość usług zarówno w przypadku produkcji seryjnej, jak i jednostkowej. Nasza wykwalifikowana kadra inżynierska pozwala zoptymalizować koszty produkcji poprzez oferowanie najkorzystniejszych dla klientów rozwiązań. Podczas realizacji usług staramy się wykorzystać wszystkie surowce, ograniczając w ten sposób powstawanie odpadów i minimalizując koszty produkcji. Zlecenia dotyczące mechanicznej obróbki realizujemy na podstawie dokumentacji dostarczonej przez klienta, jak i projektów własnych.

Kontakt
ZAMEH Sp. z o.o.
ul. Kłodzka 10,
58-210 Łagiewniki,
woj. dolnośląskie,
tel.: 74 89 39 372,
e-mail: zameh@zameh.pllogo-zameh