Obróbka metali skrawaniem, usługi CNC – Wałbrzych, Dzierżoniów – Zakład obróbki mechanicznej Zameh
Ogół procesów technologicznych, którym poddawane są metale nazywa się obróbką metali.

To wszystkie działania, które mają na celu zmianę:

 • kształtu,
 • wymiarów,
 • właściwości fizycznych,
 • właściwości chemicznych metali.

Obróbkę tego typu materiałów dzieli się na:

 • mechaniczną skrawaniem,
 • cieplną,
 • plastyczną,
 • chemiczną i cieplno-chemiczną.
Zameh
Nasze usługi
 • Centra tokarskie, max ⌀ 630 mm
 • Centra frezarskie
 • Obróbka wielkogabarytowa, max 8000 mm

Toczenie, frezowanie, szlifowanie, wiercenie

Aby nadać metalom inny kształt i wymiar lub zmienić ich powierzchnię, wykorzystuje się specjalistyczne narzędzia skrawające, takie jak m.in. tokarki, frezarki, strugarki, szlifierki.

To w naszym przypadku sprzęt bardzo nowoczesny, programowany i sterowany komputerowo. Dzięki temu, że jest szybkim i bardzo wydajnym narzędziem pracy, możemy w krótkim czasie zrealizować wiele zamówień – zarówno seryjnych, jak i pojedynczych.

Mechaniczna obróbka metali może być przeprowadzona różnymi sposobami, takimi jak np.:

 • toczenie – w tym procesie przedmiot obrabiany wykonuje ruch obrotowy, a narzędzie jakim jest nóż tokarski – ruch liniowy. Toczenie może być wzdłużne, zewnętrzne, wewnętrzne, poprzeczne, kopiowe, obwiedniowe. Stosuje się je głównie do tego, aby otrzymać powierzchnie walcowate, stożkowate lub kuliste,
 • frezowanie – w tym przypadku do kształtowania przedmiotów wykorzystuje się wieloostrzowe narzędzie (frez) i obrabiarkę – frezarkę. Ruch obrotowy wykonuje narzędzie, a posuwowy – z reguły przedmiot obrabiany. Frezowanie może być obwodowe lub czołowe,
 • szlifowanie – jest przykładem obróbki ściernej, gdzie zastosowanym narzędziem jest ściernica, osełka, taśma ścierna. Wykorzystuje się je najczęściej do obróbki stalowych przedmiotów hartowanych lub do zdzierania niewielkich skrawków materiału z przedmiotów kutych, odlewanych czy walcowanych.
 • wiercenie – to proces, w którym obróbka metali odbywa się za pomocą wiertła. W wyniku tego procesu powstaje otwór z reguły o przekroju kołowym. Dzięki specjalnym wiertłom i metodą wiercenia wtórnego można uzyskać otwór wielokątny np. trójkątny, czworokątny.

Obróbka plastyczna

Poza mechaniczną obróbką metali wyróżnia się także obróbkę plastyczną, która pozwala kształtować, dzielić materiał, jak również zmieniać jego właściwości fizykochemiczne, strukturę czy gładkość powierzchni.

To metoda pozwalająca uzyskać różnego rodzaju odkształcenia poprzez:

 • kucie,
 • tłoczenie (na zimno lub na ciepło),
 • ciągnienie,
 • gięcie.

Obróbka cieplna, czyli termiczna, to z kolei różnego rodzaju zabiegi lub połączenia cieplne. Ich efektem jest zmiana struktury stopów (w stanie stałym), a co za tym idzie, również ich właściwości fizycznych, chemicznych i mechanicznych. Obróbce termicznej najczęściej poddawana jest stal – najbardziej podatny materiał. Poddaje się ją takim procesom jak:

 • wyżarzanie,
 • hartowanie,
 • odpuszczanie,
 • ulepszanie cieplne,
 • przesycanie,
 • stabilizowanie.
Obróbka metali obejmuje m.in. aluminium, stal, w tym nierdzewną, miedź, brąz.

Jeśli natomiast chodzi o obróbkę chemiczną i cieplno-chemiczną to wyróżnia się w tym przypadku:

 • nakrzemowanie – powierzchniowa warstwa przedmiotów stalowych nasycana jest krzemem poprzez wygrzewanie ich w temperaturze 950-1200°C w ośrodku stałym (obejmującym sproszkowany żelazokrzem) lub gazowym (zawierającym związki krzemu z chlorem);
 • nasiarczanie – zewnętrzna warstwa przedmiotów pokrywana jest siarką, a proces ten odbywa się w środowisku ciekłym lub gazowym.

Decydując się na współpracę z naszą firma klienci mogą liczyć na szeroki zakres usług związanych z obrabianiem metali. Specjaliści, których zatrudniamy posiadają wszelkie wymagane uprawnienia i są odpowiednio przeszkoleni. W zakresie obróbki metali możemy zająć się przedmiotami o standardowych, jak i niestandardowych wymiarach, w tym wielkogabarytowych.