Polityka jakości

Polityce jakościowej firmy ZAMEH Sp. z o o. przyświeca myśl:

„NAJLEPSZY PRODUKT, ZAWSZE W OKREŚLONYM TERMINIE W SATYSFAKCJONUJĄCEJ CENIE”.

Podstawowymi celami firmy są:

JAKOŚĆ

 • Robimy wszystko, aby spełnić wymagania klienta.
 • Bezkompromisowo podchodzimy do poprawy jakości wyrobów i warunków pracy.
 • Stale podnosimy kwalifikacje i świadomość pracowników.

TERMIN REALIZACJI

 • Realizujemy zamówienia dotrzymując określonych terminów.
 • Skracamy czas realizacji zamówień, dzięki czemu jesteśmy szybsi od konkurencji.
 • Dobieramy solidnych i sprawdzonych dostawców i podwykonawców.
 • Stale modernizujemy technologię i park maszynowy.

CENA

 • Oszczędnie wykorzystujemy materiały i urządzenia.
 • Racjonalnie wykorzystujemy czas pracy.
 • Minimalizujemy odpady.
 • Rozwijamy umiejętności pracowników.

Nasz zespół tworzy blisko 100 wykwalifikowanych pracowników, którzy mając świadomość przyjętej przez firmę polityki jakości ponoszą odpowiedzialność za jakość produkowanych wyrobów oraz za bezpieczeństwo i higienę pracy.

Kontakt
Zakład Mechaniczno-Handlowy ZAMEH Sp. z o.o.
ul. Kłodzka 10,
58-210 Łagiewniki,
woj. dolnośląskie,
tel.: 74 89 39 372,
e-mail: zameh@zameh.pllogo-zameh